Plan dnia w żłobku

Projekt w ramach RPO pt. „Nowy niepubliczny żłobek „Poziomka” w Głogowie. Małe poziomki – nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”, nr RPDS.08.04.01-02-0013/17, złożonego w ramach konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16

MAŁE POZIOMKI ...

…to słodki i radosny żłobek

6:30 – 8:30

Zabawy indywidualne, schodzenie się maluszków

8:30 – 9:00

Czynności higieniczne, śniadanie

9:00 – 10:30

Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe:

  • zajęcia muzyczno-ruchowe – „Gimnastyka małego smyka”
  • zabawy z elementami muzykoterapii
  • zajęcia rozwojowe: nauka chodzenia, raczkowania, siedzenia
  • zajęcia edukacyjne: „Poranki- angielskie pogadanki” „Gimnastyka buzi i języka” „Fantazjowanie przez malowanie”
  • zabawy w kącikach zainteresowań
  • nauka samodzielności: „Trening nocnikowy”

10:30 – 11:00

Czynności higieniczne, Obiad I- zupa

11:00 – 13:00

Leżakowanie

13:00 – 13:30

Czynności higieniczne Obiad II-danie

13:30 – 17:30

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze i rozchodzenie się maluszków