Polityka prywatności

Definicje:

1.     Administrator – Ewa Czaińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki Domek na Skraju, ul. Narciarska, nr 1,3, 67-200 Głogów, REGON: 390567061, NIP: 6931240896 oraz Przedszkole Niepubliczne Poziomka, ul. Wileńska 28, REGON: 021994642, NIP: 6931240896;

2.     Serwis – serwis internetowy pod adresem: https://przedszkole-poziomka.pl/

3.     RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4.     Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

Informacje ogólne

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Czaińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Żłobek Niepubliczny Małe Poziomki Domek na Skraju, ul. Narciarska, nr 1,3, 67-200 Głogów, REGON: 390567061, NIP: 6931240896 oraz Przedszkole Niepubliczne Poziomka, ul. Wileńska 28, REGON: 021994642, NIP: 6931240896.

2.     Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem tel. + 48 609 508 305 lub poczty elektronicznej (adres: kontakt@przedszkole-poziomka.pl).

3.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób:

¾    zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

¾    rzetelny oraz przejrzysty;

¾    gwarantujący bezpieczeństwo danych oraz ich przetwarzanie w sposób odpowiadający celom przetwarzania.

4.     Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

5.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

¾    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

¾    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

¾    poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Kylos.pl funkcjonującego pod adresem Kylos.pl

6.     Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie profiluje danych.

7.     Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach:

¾    w odniesieniu do których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej,

¾    stosowane są standardy klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

¾    stosowane są wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy,

¾    w razie przekazania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

8.     Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące kategorie podmiotów: podmioty świadczącym na rzecz Administratora usługi techniczne i organizacyjne, w szczególności świadczącym usługi teleinformatyczne, usługi doradcze i pomocy prawnej w ramach współpracy zawodowej, usługi z zakresu rachunkowości, a także kontrahenci Administratora (w zakresie związanym z realizacją obowiązków wynikających z zawartych umów). Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, a przekazanie danych następuje na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora.

9.     Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Cel i podstawa przetwarzania danych

1.     Administratorem przetwarza Państwa dane osobowe w celach:

a)     nawiązania kontaktu, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego (zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez Państwa) – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

b)     zawarcia i wykonania umowy (zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez Państwa) – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

c)     prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez Państwa) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

2.     Dane przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są co do zasady przez okres realizacji umowy lub podejmowania działań na Państwa żądanie, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

3.     Dane przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzane są co do zasady przez okres przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4.     W każdym przypadku, gdy Państwa dane osobowe będą związane ze sporem sądowym lub postępowaniem administracyjnym, te dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres do prawomocnego lub ostatecznego zakończenia takiego postępowania.

Formularz kontaktowy

1.     Podając swoje dane w formularzu kontaktowym, w tym formułując konkretne zapytanie w jego treści, godzą się Państwo na przetwarzanie podanych danych przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień na zadane przez Państwa pytanie/zagadnienia.

2.     Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub zawarcia i wykonania umowy.

3.     Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4.     Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za Państwa zgodą.

5.     Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

Uprawnienia

1.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

¾    żądanie dostępu do danych (w tym otrzymania informacji, które z Państwa danych osobowych są przetwarzane);

¾    żądanie sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

¾    żądanie usunięcia danych;

¾    przenoszenia danych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

¾    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,;

¾    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

2.     Ponadto, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o plikach cookies

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)     utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Udostępnienie danych

1.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.     Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Logi serwera

1.     Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.     Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1.     czas nadejścia zapytania,

2.     czas wysłania odpowiedzi,

3.     nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4.     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6.     informacje o przeglądarce Użytkownika,

7.     Informacje o adresie IP.

3.     Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.     Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2.     W celu zarządzania ustawieniami cookies wejdź w ustawienia używanej przeglądarki i postępuj zgodnie zawartymi w niej instrukcjami (szczegółowe informacje znajdują się z informacji dotyczącej plików cookies) .