O żłobku

Żłobek Niepubliczny „Małe Poziomki Domek na Skraju” z oddziałem integracyjno-terapeutycznym.

 

Do Żłobka Niepublicznego Małe Poziomki Domek na Skraju uczęszczają dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w tym dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) i szczególnymi potrzebami, np. alergiami pokarmowymi.

 

Żłobek jest placówką integracyjną, uwzględniającą indywidualne tempo rozwoju i możliwości psychofizyczne każdego dziecka.

 

Grupy integracyjne sprzyjają budowaniu relacji, pozwalają dzieciom lepiej się poznać. Dokładamy starań, by każde dziecko czuło, że jest ważne, potrzebne, lubiane, że jest częścią zespołu i ma swoje miejsce w grupie.

 

W naszym żłobku dbamy o to, żeby przestrzeń dla dzieci była przyjazna, dlatego do ich dyspozycji są trzy, jasne sale. Posiadamy również wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do wielozmysłowej terapii integracji sensorycznej, w której znajduje się również sprzęt do ćwiczeń indywidualnych. Stymulowanie rozpoznawania świata na poziomie sensorycznym nie ma ograniczeń wiekowych i może być stosowane na każdym etapie życia, dla dzieci zdrowych jak również dla maluchów nadmiernie pobudzonych i z problemami wychowawczymi. Metoda ta pozwala na: poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem, poprawę koncentracji, redukcję stresu i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

W naszym żłobku

  • wzmacniamy wszystkie sfery rozwojowe dziecka
  • uwzględniamy indywidualne tempo rozwoju i możliwości psychofizyczne każdego dziecka
  • rozwijamy samodzielność i ciekawość świata, działając wg metody Weroniki Sherborn, muzykoterapii, sesoryki
  • uczymy przez zabawę
  • stawiamy na bezpieczeństwo