Oferta

Zapewniamy:

 • ciepłą, domową atmosferę w przytulnych salach
 • opiekę życzliwego, wykwalifikowanego personelu/Pielęgniarka
 • zajęcia wspierające rozwój psychoruchowy
 • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem oryginalnych zestawów pomocy dydaktycznych
 • zajęcia manualne i plastyczne
 • zabawy z piosenkami i muzyką
 • smaczne i zdrowe posiłki

Wyjątkowa kadra specjalistów zgromadzona wokół Poziomek potrafi rozpoznać najróżniejsze dysfunkcje dzieci, nierozpoznawalne przez Rodziców przed trzecim rokiem życia ich dzieci, zdiagnozować, doradzić i często prowadzić przez trudną drogę, z sukcesem.

W placówce funkcjonują Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, które powstały z myślą o obserwacji właściwego rozwoju dzieci.

Skład wymienionego Zespołu tworzą specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym: 

 • logopeda,
 • psycholog,
 • neurologopeda,
 • terapeuci,
 • opiekunowie posiadający niezbędne kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi o określonych dysfunkcjach i zaburzeniach.

Skład Zespołu może się różnić w zależności od potrzeb konkretnego dziecka, do których jest dopasowywany.
Pracownicy odpowiadający za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przygotowują Indywidualne

Programy Edukacyjno–Terapeutyczne przeznaczone dla maluchów z opinią o wczesnym wspomaganiu, jak również sporządzają Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Kadra wchodzący w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju kontroluje oraz sprawuje nadzór na pracą terapeutyczną z podopiecznymi, a o wszystkich spostrzeżeniach informuje rodziców lub opiekunów dzieci.

Opieka specjalistyczna prowadzona w Poziomce obejmuje:

 • obserwację maluchów prowadzącą do poznania ich zachowań wśród rówieśników,
 • obserwację mającą na celu rozpoznanie przyczyn niechcianych zachowań oraz problemów z adaptacją,
 • oddziaływanie terapeutyczne,
 • porady/konsultacje psychologiczne dla rodziców i wychowawców,