O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne Poziomka Domek Na Skraju

our_team_2Niepublicznego Przedszkole „Poziomka Domek Na Skraju”, 67-200 Głogów, ul. Wileńska 28.

Przedszkole w swoim założeniu ma być placówką przyjazną dla wychowanków, wspomagać ich rozwój oraz pełnić rolę pomocy rodzicom w opiece i wychowywaniu dzieci.

Główne zadania

Pomoc

Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka.

Promocja
Edukacja
Nauka
Współpraca
Wsparcie

Organizacja pracy

Godziny pracy placówki i rozkład dnia zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców od 6.30 do 16.30.

UWAGA! Istnieje możliwość, według potrzeby, aby przedszkole było czynne od godz. 6.00.

Organizacja imprez i uroczystości przy współudziale rodziców.

Współpraca ze środowiskiem.

Zajęcia dodatkowe

Ich wybór oraz sposób realizacji uzależniony będzie od propozycji rodziców. Do wyboru mogą być:

Zajęcia rytmiczne

Nauka języka obcego

Zajęcia taneczne

Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

Warsztaty plastyczne i teatralne

Zajęcia sportowe i inne

Jedzenie oraz posiłki

Mamy własną kuchnię, w której przygotowujemy posiłki, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Sporządzamy także posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza.