Grupy wiekowe

Bazując na sprawdzonych wzorcach, polegających na indywidualnym podejściu do każdego dziecka, są wyodrębnione grupy wiekowe. Podział grup jest dostosowany do wieku dzieci oraz ich etapu rozwojowego. Nadzorowane są one przez wykwalifikowane opiekunki, aczkolwiek w przypadku pojawienia się w grupie dziecka z niepełnosprawnością, ilość ta ulega zwiększeniu.

Ramowy rozkład dnia jest podobny dla wszystkich grup, choć niektóre zabawy i zajęcia dydaktyczne mogą się różnić w zależności od przypisania do konkretnej grupy wiekowej.