Nasze zajęcia

Dzieci przebywające w naszej placówce mają możliwość uczestnictwa w szeregu zajęć stymulujących ich rozwój. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczne, m.in. elementy Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, muzykoterapia, sensoryka. Zajęcia dydaktyczne usprawniają wszystkie sfery rozwojowe.

Proponujemy następujące aktywności:

1. Zabawy ruchowe:

 • orientacyjno – porządkowe
 • z elementami równowagi
 • na czworakach
 • z elementami rzutu, celowania i chwytu oraz toczenia
 • ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

2. Zabawy dydaktyczne:

 • uczące rozróżniania cech przedmiotów i zjawisk
 • z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych ( układanki obrazkowe, zgadywanki, puzzle i gry edukacyjne)
 • zabawy paluszkowe
 • oswajanie ze sztuką słowa
 • układanki logiczne

3. Zabawy kształtujące mowę

 • ćwiczenia słuchowe i oddechow

4. Zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne

 • nawlekanie i przeplatanie
 • budowle i piramidy z klocków

5. Zabawy plastyczne

 • malowanie farbami, kredkami i innymi przyborami
 • wydzieranki, wyklejanki
 • zabawy z szablonami, stempelkami i naklejkami
 • zabawy z plasteliną, ciastoliną i masą solną
 • prace twórcze z wykorzystaniem różnych technik

6. Zabawy muzyczne i relaksacyjne

 • słuchanie piosenek i bajek
 • śpiewanie piosenek
 • rymowanki
 • poznawanie instrumentów muzycznych