Żłobek

Projekt w ramach RPO pt. „Nowy niepubliczny żłobek „Poziomka” w Głogowie. Małe poziomki – nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”, nr RPDS.08.04.01-02-0013/17, złożonego w ramach konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16