MALUCH+

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU W OKRESIE OD 01.01.2019 do 31.07.2019 r

– Opłata miesięczna za miejsce w żłobku OD 01.01.2019 DO 31.07.2019 w wysokości 350 zł
– Opłata za wyżywienie świadczone przez firmę cateringową: całodzienne wyżywienie – 10 zł,
– Cena opłaty czesnego 350 zł zostanie pomniejszona o 100 zł miesięcznie w przypadku pozyskania środków z programu „Maluch plus – edycja 2019” i wynosić będzie 250 zł

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU W OKRESIE OD 01.07.2019 do 31.12.2019 r

– Opłata miesięczna za miejsce w żłobku OD 01.07.2019 DO 31.12.2019 w wysokości 660 zł
– Cena opłaty czesnego 660 zł zostaje pomniejszona o 100 zł miesięcznie w związku pozyskania środków z programu „Maluch plus – edycja 2019” i wynosić będzie 560 zł

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu w  sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i zgodnie z regulaminem programu przyznane dofinansowanie przeznaczone zostało na pokrycie kosztów czynszu najmu lokalu żłobka [zgodnie z pkt. 5.3.3 lit. c dokumentacji projektowej], co bezpośrednio przełożyło się na obniżenie wysokości czesnego uiszczanego przez rodziców o 100 zł miesięcznie we wskazanym okresie.

Trwa rekrutacja