MALUCH+

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU W OKRESIE OD 01.01.2020 do 31.07.2020 r

 

– Opłata miesięczna za miejsce w żłobku OD 01.01.2020 DO 31.07.2020 w wysokości 695 zł wraz z wyżywieniem
– Cena opłaty czesnego 695 zł zostanie pomniejszona o 135 zł miesięcznie w przypadku pozyskania środków z programu „Maluch plus – edycja 2020” i wynosić będzie 560 zł

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU W OKRESIE OD 01.09.2020 do 31.12.2020 r

 

– Opłata miesięczna za miejsce w żłobku OD 01.09.2020 DO 31.12.2020 w wysokości 725 zł
– Cena opłaty czesnego 725 zł zostaje pomniejszona o 135 zł miesięcznie w związku pozyskania środków z programu „Maluch plus – edycja 2020” i wynosić będzie 590 zł

 

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu w  sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i zgodnie z regulaminem programu przyznane dofinansowanie przeznaczone zostało na pokrycie kosztów czynszu najmu lokalu żłobka i opłat za energię elektryczną [zgodnie z pkt. 3.7 lit. c dokumentacji projektowej], co bezpośrednio przełożyło się na obniżenie wysokości czesnego uiszczanego przez rodziców o 135 zł miesięcznie we wskazanym okresie.