Plan dnia w żłobku

Projekt w ramach RPO pt. „Nowy niepubliczny żłobek „Poziomka” w Głogowie. Małe poziomki – nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa rodziców”, nr RPDS.08.04.01-02-0013/17, złożonego w ramach konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16

MAŁE POZIOMKI ...

…to słodki i radosny żłobek

6:30 – 8:00

Pierwszy posiłek – mleko

  • zabawy dowolne indywidualne

8:10 – 8:20

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania

8:20 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:30

Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe:

  • zajęcia muzyczno-ruchowe – „Gimnastyka małego smyka”
  • zabawy z elementami muzykoterapii
  • zajęcia rozwojowe: nauka chodzenia, raczkowania, siedzenia
  • zajęcia edukacyjne: „Poranki- angielskie pogadanki” „Gimnastyka buzi i języka” „Fantazjowanie przez malowanie”
  • zabawy w kącikach zainteresowań
  • nauka samodzielności: „Trening nocnikowy”

10:30 – 11:20

Obiad I – ciepły posiłek

11:30 – 12:30

Leżakowanie

12:30 – 12:45

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

12:45 – 13:30

Obiad II

13:30 – 14:30

Rozwijanie mowy i myślenia

14:30 – 15:00

Deser – owoce, warzywa

15:00 – 16:00

Gry i zabawy na świeżym powietrzu i sali